முக்கிய செய்திகள்

பாடகி சின்மயி அம்மா பத்மாசினி 2014இல் கவிஞர் பிறந்தநாளுக்கு டுவிட்டரில் பதிவிட்ட வாழ்த்து. ..

பாடகி சின்மயி அம்மா பத்மாசினி 2014இல் கவிஞர் பிறந்தநாளுக்கு டுவிட்டரில் பதிவிட்ட வாழ்த்து. கவிஞராலும் ஏ.ஆர்.ரகுமானாலும் நீர் வார்த்து வளர்க்கப்படும் செடி சின்மயி என்று அவரது அம்மா பத்மாசினி குறிப்பிட்ட டுவிட்டர் பதிவு 2014.