முக்கிய செய்திகள்

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்..

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்..


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,891
8 கிராம் 23,128

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 2,979
8 கிராம் 23,832

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.34
1 கிலோ 42,344