முக்கிய செய்திகள்

அமெரிக்காவில் உலக தமிழ் மாநாடு..

2019-ஜூலையில் அமெரிக்காவில் உலக தமிழ் மாநாடு நடைபெற உள்ளது. உலக தமிழ் ஆராய்ச்சி நிறுவனம், வடஅமெரிக்க தமிழ் பேரவை, சிகாகோ தமிழ்சங்கம் இணைந்து நடத்துகிறது என அமைச்சர் மாபா பாண்டியராஜன் கூறினார்.