முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை

தமிழகத்தில் இன்று (28.07.2018) தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம்


சென்னை நிலவரம்:-

தங்கம் 22 கேரட்:-
1 கிராம் 2848
8 கிராம் 22784

தங்கம் 24 கேரட்:-
1 கிராம் 3124
8 கிராம் 3132

வெள்ளி விலை நிலவரம்:-
1 கிராம் 41.40
8 கிராம் 331.20