முக்கிய செய்திகள்

தங்கம், வெள்ளி விலை..


தங்கம் விலை பட்டியல்: 22 கேரட்
1 கிராம் 2,917
8 கிராம் 23,336

தங்கம் விலை பட்டியல்: 24 கேரட்
1 கிராம் 3,005
8 கிராம் 24,040

வெள்ளி விலை பட்டியல்:
1 கிராம் 42.77
1 கிலோ 42,766