முக்கிய செய்திகள்

தமிழக அரசின் பூச்சி சின்னமாக ‘தமிழ் மறவன்’ பட்டாம் பூச்சி : தமிழக அரசு அரசாணை வெளியீடு..

தமிழக அரசின் பூச்சி சின்னமாக ‘தமிழ் மறவன்’ பட்டாம்பூச்சியை அறிவித்து அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது!!

தமிழகத்தின் மாநில சின்னங்களாக வரையாடு, மரகதப்புறா, காந்தள், பனை, பலா ஆகியவற்றை மாநில அரசு அங்கீகரித்துள்ளது. அந்த வரிசையில் மாநில பூச்சியாக ‘தமிழ் மறவன்’ பட்டாம் பூச்சி சேர்க்கப்பட்டுள்ளது.

மேற்கு தொடர்ச்சி மலையில் வசிக்கும் 30-க்கும் மேற்பட்ட பட்டாம்பூச்சி இனங்களில் ‘தமிழ் மறவன்’ பட்டாம்பூச்சி இனமும் ஒன்று.

இந்த பட்டாம்பூச்சிகள், கூட்டமாக ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பெயரும் தன்மை கொண்டவை.

இந்த பட்டாம்பூச்சிகள் மஞ்சள் மற்றும் அடர்த்தியான காப்பி கலரில் இருக்கும். இதன் அறிவியல் பெயர் சிர்ரோசோர்ரா தையஸ் ஆகும்.