முக்கிய செய்திகள்

ஜனவரி-6 சர்வதேச வேட்டி தினம் இன்று..


வேட்டி என்பது தமிழரின் பாராம்பரியத்தில் வந்தது. வேட்டி அணிவோம் பெருமைப்படுவோம் நெசவாளர்களைப் பாதுகாப்போம்